Klachtenregeling

We hopen natuurlijk dat je tevreden bent over onze samenwerking en dienstverlening. Heb je toch een klacht? Dan hebben we daarvoor een aparte klachtenregeling. We leggen je graag uit wat dit inhoudt.  

Het kan voorkomen dat je als cliënt van onze praktijk een klacht hebt over de geboden zorg. Onze voorkeur gaat er naar uit dat je deze klacht rechtstreeks met ons bespreekt. Mocht je dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bieden wij je aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie

Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van verantwoordelijkheden, het vermogen van de zorgaanbieder een klacht op te lossen (met ondersteuning van de klachtenfunctionaris).

Bovendien staat het je vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door jou gewenste resultaat leidt – je te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij wij zijn aangesloten.

Met ingang van 2018 is onze praktijk bij een erkende geschilleninstantie aangesloten. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen.

Meer informatie vind je via de website van het Klachtenportaal Zorg.

Klachtenreglement

Wij hebben ook een klachtenreglement opgesteld hoe je een klacht kunt indienen en hoe Take your Time out met deze klacht omgaat. Je vindt het hier: Klachtenreglement Take your Time out.

Contact

Wanneer je een klacht hebt kun je contact opnemen met het Klachtenportaal Zorg. Zij zullen je informeren over de mogelijkheden en eventueel verdere procedure.