Werkwijze voor kind en gezin

Kunnen we jou en je kind helpen? Plan dan nu een vrijblijvend matchgesprek!

Wil je eerst weten wat je kunt verwachten? Lees hieronder stap voor stap hoe we werken. 

 

Stap 1: Verwijzing

Wanneer je kind de hulp van Take your time out nodig heeft, gaat dat meestal via een verwijzing van een gemeenteconsulent, de huisarts of de praktijkondersteuner van de huisarts. Zij nemen contact op met onze aanmeldfunctionaris Trudi, die bepaalt of we jullie bij Take your time out kunnen helpen.

Stap 2: Matchgesprek

In heel veel gevallen is die hulp mogelijk, dus plant Trudi een matchgesprek met de ouder(s), waarin ze bespreekt wat er aan de hand is en waar hulp bij nodig is. Dit gesprek kan zowel bij ons op de praktijk als bij jou thuis plaatsvinden. Er vindt een uitwisseling van info plaats en er moet een gezinsplan gemaakt worden. Trudi schrijft een 1 gezin 1 plan (1g1p), dat is nodig voor de vergoeding van de gemeente. Vervolgens kijkt Trudi welke therapeut het beste past en plant ze jullie kennismaking met elkaar. Als blijkt dat Take your time out niet de past bij de hulpvraag denken we graag mee over een andere manier waarop hulp mogelijk is.

Stap 3: Kennismaking

Tijd om aan de slag te gaan! Je maakt samen met je kind kennis met de therapeut. Jullie bespreken de praktische zaken rond de samenwerking. Denk aan de locatie, hoe vaak jullie afspreken en wie er bij de therapie betrokken zijn.
De eerste weken van de therapie noemen we de observatieperiode. In deze periode draait het om elkaar leren kennen, vertrouwen opbouwen en de sterke en meer kwetsbare kant van het kind leren kennen. Dit duurt gemiddeld 6 tot 8 weken. Na deze periode bespreekt de therapeut tijdens het observatiegesprek aan welke doelen de komende periode gewerkt wordt.
Samenwerken met ouder(s) vinden we heel belangrijk. We komen graag naar school toe, maar verwachten in de schoolvakanties ook dat we samen een alternatief bedenken. Zo blijft de therapie goed doorlopen en vallen er geen gaten in.

Stap 4: Behandelfase

De fase waarin we gericht met de behandeling bezig zijn, noemen we de behandelfase. We houden contact met de ouders en andere betrokkenen, zoals de juf of meester. Dat doen we in Schriftje, een beveiligde app om berichten met elkaar te delen. Het hele traject is maatwerk en we kijken samen steeds wat er nodig is om nieuwe stappen te zetten. Samen groeien, daar draait het om!

Stap 5: Afronding

Wanneer het kind er klaar voor is, start de afronding. We bouwen de therapie stap voor stap af en ouder en kind leren om zelf verder te gaan met alles wat ze geleerd hebben. Aan het einde van deze fase hebben we een afsluitend gesprek en maakt de therapeut een eindverslag.