Werkwijze voor zorgverleners

Je constateert als leerkracht, IB’er, huisarts of gemeenteconsulent dat je leerling, patiënt of cliënt hulp nodig heeft. Vaktherapie lijkt je daarvoor een goede methode en je wilt graag met Take your time out bespreken wat er mogelijk is.

Heb je onze hulp nodig voor jouw leerling, patiënt of cliënt? 

Stap 1: Matchgesprek en kennismaking

Onze aanmeldfunctionaris Trudi bespreekt de casus met je. Dit kan telefonisch en anoniem, om eerst te bepalen of een van de therapeuten van Take your time out kan helpen. Wat zijn de signalen? Waar lopen jullie tegenaan? Welke trajecten lopen er eventueel al? Wanneer Trudi een match ziet, plant ze een matchgesprek met de ouders, waarna het traject start voor ouder en kind.

Stap 2:Behandelfase

Tijdens de behandelfase gaat de vaktherapeut gericht aan de slag met het kind. We houden jou als zorgverlener op de hoogte van de voortgang. Voor de integratie van het gedrag in de dagelijkse praktijk bieden we graag handvatten, bijvoorbeeld aan de leerkracht en/of IB’er. Voor we overgaan naar de afronding evalueren we met jou, de ouders en de therapeut.

Stap 3: Afronding

Zijn we tevreden over de behaalde doelen? Dan begint de afronding. Hierin bouwen we de therapie geleidelijk af. Als zorgverlener krijg je – als je daar behoefte aan hebt - handvatten om het geleerde gedrag te integreren in de dagelijkse praktijk. We beëindigen het traject met een afsluitend gesprek en een eindverslag.