Scholen en organisaties

Het is niet fijn als je te maken krijgt met pestgedrag, een onrustige werksfeer of een negatieve groepsdynamiek. Op school kan dit zowel in de klas als in het team voorkomen. In organisaties speelt groepsdynamiek een grote rol in de dagelijkse gang van zaken en is daardoor van grote invloed op de prestaties. Met gerichte training en coaching buig je negativiteit om naar een positieve, gezonde sfeer.

Lees ook: Wat doet een vaktherapeut?

Hieronder lees je wat we doen voor scholen en organisaties.

Teamtraject voor scholen en organisaties

Wanneer er onrust heerst in je team hebben meerdere betrokkenen daar last van. Het beïnvloedt de resultaten en de dagelijkse sfeer. Wij bieden praktische trainingen on the job aan. Door te observeren en analyseren leggen we de pijn bloot. Vervolgens zetten we verschillende vormen van vaktherapie in om de verandering in gang te zetten.

Het resultaat van het teamtraject

Door deze aanpak behaal je duurzame resultaten zoals:

 • Meer onderling begrip tussen collega’s
 • Een gezonde werksfeer
 • Een open feedbackcultuur
 • Inzicht in eigen gedrag, patronen en overtuigingen
 • Meer werkgeluk

Anti pesttraject voor scholen

Pesten: het gebeurt overal. Ondanks pestprotocollen en pestcoördinatoren kan pestgedrag een behoorlijke stempel op een klas drukken. Wij komen als onafhankelijke partij graag helpen om het pestgedrag om te buigen naar een fijne sfeer in de klas.

Wat is anti-pesttraject voor scholen?

Als er sprake is van pestgedrag heb je vragen als:

 • Hoe gaan we om met pestgedrag in de klas?
 • Hoe herken je de pester?
 • Hoe zorg je dat het pesten niet de overhand neemt?


We komen met een team van 2 vaktherapeuten op locatie. Terwijl de ene therapeut met de groep aan de slag gaat, observeert de andere de groep met de leerkracht. Zo kan direct uitgelicht worden wat er gebeurt en welke dingen opvallen.

Het resultaat van deze training is:

 • Je weet hoe je een veilige omgeving creëert in de klas
 • Je weet hoe je pestgedrag herkent en aanpakt
 • Je leert hoe je met de klas in gesprek gaat over pesten

Heb je onze hulp nodig?

Wil je weten wat we voor je kunnen doen? Plan dan nu je matchgesprek of bel ons voor meer informatie.